Pianka PUR

PUR System

Otwartokomórkowa

Izolacja natryskowa DC System Gliwice

Zamkniętokomórkowa

Pianka pur - natrysk